Podczas pracy w warunkach zagrożenia, a taką jak sprzątanie po zwłokach należy zachować szczególne środki ostrożność i bezpieczeństwa. Dlaczego? Otóż ciało człowieka po śmierci to miejsce, gdzie dochodzi do wielu niebezpiecznych reakcji chemicznych, jest ono przejęte przez biliony komórek, które je powoli trawią. Tuż po śmierci dochodzi do produkcji około 30 toksycznych substancji, w tym kawaderyny, czy purtescyny. Na skutek zatrucia się nimi może dojść np. do dolegliwości bólowych związanych z układem trawiennym. W celu zabezpieczenia się przed nimi technicy firmy Kastelnik stosują się do opracowanych procedur BHP, a czasie sprzątania po zmarłych zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej m.in., takie jak: maska pełnotwarzowa z filtrem, gogle, buty ochronne w klasie „SB”, czy też  kombinezon ochronny poziom ochrony minimum II. Wykonujemy również czyszczenie ulic z krwi i dezynfekcję torowiska po wypadkach z udziałem pieszych.